Harman Professional Sound


HiQnet

פרוטוקול תקשורת יחודי המשלב את כל העצמה של מותגי Harman Professional.
שיתוף פעולה של מיטב המהנדסים והמפתחים מכל אחת מהחברות המשתייכות למשפחת Harman הביא ליצירת פרוטוקול תקשורת אחיד המאפשר שליטה אולטימטיבית ואינטגרטיבית מלאה על כל אחד ממרכיבי המערכת באמצעות תוכנת שליטה אחת: System Architect.   

 

למידע נוסף לחצו כאן

© כל הזכויות שמורות לכלי זמר בע"מ .
בניית אתרים