Harman Professional Sound

רמקולים

 עוד לפני טכנולוגיות ה-THX® ו-Dolby®, לפני הסטריאו ואפילו לפני ה hi-fi, חברת JBL כבר היתה שם מוביל וידוע בתעשיה. כיום תוכלו לשמוע את הסאונד של JBL Pro בכ-70% מכל זירות האירועים המקצועיים, כולל אולפני הקלטה אגדיים, היכלי קונצרטים ידועים, ובתי קולנוע מפוארים בכל העולם.
הרמקולים המוגברים של JBL Pro הינם סטנדרט לאיכות והם האומדן לדיוק בכל הקלטת סאונד.
לנוחיותכם, חילקנו את הרמקולים לפי סוגי יישומים:

Installed Sound

Portable Sound

Tour Sound

Cinema Sound

Recording & Broadcast

רמקולים נוספים

© כל הזכויות שמורות לכלי זמר בע"מ .
בניית אתרים